Месечни архиви: октомври 2016

Работна среща с фирма ОПТИМАЙЗ ЕООД – гр. Бургас на 23.10.2016 г.

Екип на Офиса за технологичен трансфер към БСУ и фирма ОПТИМАЙЗ ЕООД – гр. Бургас проведоха работна среща на 23.10.2016. Целта на срещата бе съдействие за изготвяне на документацията на проектното предложение по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Офис за технологичен трансфер към БСУ подпомогна „Всестранна – кооперация Конверт”, гр. Перник

Офис за технологичен трансфер към БСУ подпомогна „Всестранна – кооперация Конверт”, гр. Перник в разработването на проект по Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от Националния иновационен фонд за 2016 г „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ на тема
„Разработка на прототипи на система за бърз поелементен изравнителен заряд на акумулаторни батерии ”
От страна на ОТТ в разработването на проекта участваха проф. Ангел Тошков и д-р Янислав Желев.

Старт на проект International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA)

Стартира проект International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA ). Проектът е финансиран по програма Еразмус + и е с продължителност 2 години. Координатор е Бургаски свободен университет в лицето на Офис за технологичен трансфер.
Ръководител на проекта е д-р Янислав Желев.

Kонсултантска подкрепа и експертиза за фирма ОПТИМАЙЗ ЕООД – гр. Бургас

На 10.10.2016 екип на Офиса за технологичен трансфер към БСУ оказа консултантска подкрепа и експертиза на фирма ОПТИМАЙЗ ЕООД – гр. Бургас при изготвяне на проектно предложение по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ и участието в управлението на изпълнението на проекта при сключен договор от бенефициенти.