Месечни архиви: септември 2016

Работна среща с фирма ОПТИМАЙЗ ЕООД – гр. Бургас

На 29.09.2016 бе проведена работна среща между екипи от Офиса за технологичен трансфер към БСУ и фирма ОПТИМАЙЗ ЕООД – гр. Бургас. Целите на срещата са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.