Месечни архиви: юни 2016

Работна среща с фирма Мартинов Клима ЕООД на 31.05.2016 г.

Екип на Офиса за технологичен трансфер към БСУ посети фирма Мартинов Клима ЕООД – гр. Бургас на 31.05.2016. Целта на срещата бе съдействие за изготвяне на документацията на проектното предложение на фирмата за участие в конкурсна процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.