Месечни архиви: април 2016

Работна среща с фирма „Чикън груп“ ООД – гр. Бургас

Екипи от Офиса за технологичен трансфер към БСУ и фирма „Чикън груп“ ООД – гр. Бургас проведоха работна среща на 26.04.2016, чиято цел бе съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Работна среща с фирма Мартинов Клима ЕООД

На 25.04.2016 се реализира работна среща между екипи от Офиса за технологичен трансфер към БСУ и фирма Мартинов Клима ЕООД – гр. Бургас. Целите на срещата са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Работна среща с фирма НесебърКом ЕООД

На 19.04.2016 се реализира работна среща между екип на Офиса за технологичен трансфер към БСУ и фирма НесебърКом ЕООД. Целта на срещата бе консултантска подкрепа за изготвяне на проект за участие в конкурсна процедура по европрограмата “Иновации в новостартиращи предприятия“.

Скайп работна среща, организирана от Center for Knowledge Management – The former Yugoslav Republic of Macedonia,

На 08.04.2016 екипът на ОТТ, БСУ участва в скайп работна среща, организирана от Center for Knowledge Management – The former Yugoslav Republic of Macedonia, за изготвяне на проектно предложение по програма Balkan-Mediterranean Entrepreneurship For Continuous Economic Success.

Проектно предложение „e-Forces“

Екипът на ОТТ, БСУ в сътрудничество с Burgas Chamber of Commerce and Industry, Development Agency of Prefecture Larisa Development Agency of Local Authorities S.A. – Greece, Center for Knowledge Management – The former Yugoslav Republic of Macedonia, Center of Non-formal Education and Lifelong Learning – Albania, Economic Chamber of Macedonia – The former Yugoslav Republic of Macedonia, EVROS Chanber – Greece, University of Cyprus – Centre for Entrepreneurship – Cyprus подготвиха проектно предложение „e-Forces“ за участие в конкурсна процедура Balkan-Mediterranean Entrepreneurship For Continuous Economic Success по инвестиционен приоритет Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure на приоритетна ос 1. Entrepreneurship & Innovation.