Месечни архиви: март 2016

Работна среща на тема „Съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения“

На 28.03.2016 в зала 29 на БСУ представители на Офиса за технологичен трансфер към БСУ проведоха работна среща с представители на бизнеса на тема: „Съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения“. Представен бе капацитетът на учените, специалистите и студентите от БСУ за консултации при подготовка на проектни предложения от фирмите в региона, както и възможностите за консултации при разработване на иновативни продукти и идеи и приложни изследвания

Скайп работна среща с Burgas Chamber of Commerce and Industry, Development Agency of Prefecture Larisa Development Agency of Local Authorities S.A. – Greece, Center for Knowledge Management – The former Yugoslav Republic of Macedonia, Center of Non-formal Education and Lifelong Learning – Albania, Economic Chamber of Macedonia – The former Yugoslav Republic of Macedonia, EVROS Chanber – Greece, University of Cyprus – Centre for Entrepreneurship – Cyprus.

На 16.03.2016 екипът на ОТТ, БСУ реализира скайп работна среща с Burgas Chamber of Commerce and Industry, Development Agency of Prefecture Larisa Development Agency of Local Authorities S.A. – Greece, Center for Knowledge Management – The former Yugoslav Republic of Macedonia, Center of Non-formal Education and Lifelong Learning – Albania, Economic Chamber of Macedonia – The former Yugoslav Republic of Macedonia, EVROS Chanber - Greece, University of Cyprus – Centre for Entrepreneurship – Cyprus. Целта на срещата е подписване на партньорско споразумение за изготвяне на проектно предложение по приоритетна ос 1. Entrepreneurship & Innovation на програма Balkan-Mediterranean Entrepreneurship For Continuous Economic Success.