Месечни архиви: юни 2015

Успешно завършване на проекта „Оценка на техническата и икономическа осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи”

Успешно завърши проектът „Оценка на техническата и икономическа осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи.” по Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от Националния иновационен фонд за 2014 г изпълняван от Всестранна – кооперация Конверт”, гр. Перник и подпомаган от Офис за технологичен трансфер към БСУ.
Проектът стартира през месец август 2014 г. и беше с продължителност 10 месеца. От страна на ОТТ в изпълнението на проекта участваха проф. Ангел Тошков и д-р Янислав Желев.
По време на проекта бяха извършени следните дейности:

 • Проучвания относно конкретни технически параметри на зарядните устройства и на техните специфични характеристики. Проведени бяха консултации и е извършена съвместна работа с водещи производители на акумулаторни батерии, с големите потребители на тази продукция, с организации и научни институции, работещи в тази област за изготвяне на единна концепция по отношение електрически контакт с всеки елемент на акумулаторната батерия;
 • Обосновка на икономическата ефективност от евентуалното производство на такъв тип зарядни устройства, както и възможността за тяхната пазарна реализация;
 • Оценка на ресурсите, които са нужни за стартирането на производството и евентуалната възвращаемост на вложените средства.
 • Резултатите от изследванията по проекта са доклади и разработки които фирмата ще използва в бъдещата си дейност.
  Ефектът от успешното изпълнение на този проект е от изключителна важност за фирмата и се изразява във възможността, чрез внедряването на подобен клас иновативни продукти, да се запази и дори да се разшири пазарния дял в производството на зарядни десулфатизиращи и регулиращи устройства както в страната, така и в чужбина.

  ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА 08.06.2015 г.

  Офисът за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет организира информационен ден на тема:

  Резултати от реализиране на проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001„Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион ” и бъдещо развитие на дейността на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет.

  Срещата ще се състои на 8 юни 2015 година от 9.00-13.00 часа в зала „Георги Баев”, КЦ”Морско казино”, Бургас.

  Програма на срещата

  1. Представяне на проекта от представителите на Офис за технологичен трансфер към БСУ.
  2. Трудности при изпълнение на дейностите по проекта и постигнати резултати.
  3. Тенденции за бъдещо развитие на Офис за технологичен трансфер към БСУ.

  Каним всички заинтересовани специалисти и фирми, работещи в областта, да присъстват.

  Екип на ОТТ-БСУ