Месечни архиви: октомври 2014

ПОКАНА

Офисът за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет организира информационен ден на тема:

Популяризиране на дейността на ОТТ пред
млади специалисти от региона

Срещата ще се състои на 5 ноември 2014 година от 13.30 часа в зала „Георги Баев” – Морско казино, Бургас.

Целта на мероприятието е представяне на иновационни технологични решения от Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Технически университет – Русе и Бургаски свободен университет в базата на ОТТ, както и иновативни бизнес идеи на млади специалисти.

Моля, представителите на фирмите, желаещи да участват в мероприятието да потвърдят присъствието си на е-мейл office@ott.bfu.bg до 3 ноември 2014 година.

Екип на ОТТ-БСУ

Съобщение

ОТТ към БСУ организира конференция на тема

Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион”.

Конференцията ще се проведе на 20 ноември 2014 г. от 9.30 до 17.30 часа в зала «Георги Баев» Морско казино – Бургас.
Всеки участник може да заяви повече от един доклад.
Докладът да е в размер до 12 страници и оформен съгласно образеца.
Докладите се изпращат електронно чрез сайта на университета ott.bfu.bg.
Докладите ще се отпечатат след провеждане на конференцията и ще бъдат публикувани в електронното списание «Компютърни науки и комуникации» на ЦИТН на БСУ.
Заявка за участие: до 10.11.2014 г.
Изпращане на докладите: до 10.11.2014 г.
Изпращане на потвърждение за приет доклад: до 15.11.2014 г.

Покана за информационен ден на 23.10.2014 г.

От 13.00 до 17.00 часа на 23.10.2014 г. ОТТ-БСУ ще се проведе информационен ден в зала «Петя Дубарова» на Морско казино – Бургас, на тема

«Представяне на технологи, разработени в научно-изследователски организации, регистрирани в базата на ОТТ».

Каним всички заинтересовани специалисти и фирми, работещи в областта, да присъстват.

Обява

Във връзка с изпълнението на договор № BG 161PO0003-1.2.02-0022-С0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологчен трансфер“ от Оперативна Програма “Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г на проект «Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията югоизточен регион» и с оглед на необходимостта от избор на изпълнител на услуга с предмет

«Изготвяне и тестване на демонстрационен пилотен проект:
Технология за производство на програмируеми и управляеми модули за управление на процеси посредством следене на температура, влажност, нива, напрежение, ток и др.;
Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство.»,

на основание чл. 7, ал. 1 от ПМС №118/2014 г.

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Обявява процедура по събиране на оферти.
Кандидатите трябва да подадат оферта лично или по куриер/поща за участие в търга в офиса на ОТТ стая № 16 на БСУ при ръководителя на ОТТ Галина Калчева до 17.00 ч. на 15.10.2014 г..
Непредставените до посочената дата и час оферти няма да бъдат оценявани.

Документи за изтегляне