Месечни архиви: август 2014

Офис за технологичен трансфер към БСУ успешно подпомогна „Всестранна – кооперация Конверт”, гр. Перник в разработването и спечелването на проект по Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от Националния иновационен фонд за 2014 г на тема
„Оценка на техническата и икономическа осъществимост на разработката на зарядни системи за бърз индивидуален поелементен основен и изравнителен заряд на акумулаторни батерии за електрокари, електромобили, автомобили, соларни, енергийни, информационни и електронни системи.”
Проектът стартира през месец август 2014 г. От страна на ОТТ в изпълнението на проекта участват проф. Ангел Тошков и д-р Янислав Желев.