Месечни архиви: юли 2014

Покана за работна среща на 15.07.2014

От 10 до 16 часа на 15.07.14 г. в сградата на Историческия музей в Бургас ще се проведат работни срещи, организирани от ОТТ-БСУ. Темата на срещите ще е представяне на «Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство». Срещите ще се проведат между специалисти на музея, Офиса за технологичен трансфер и разработчиците на технологията за уточняване възможността за внедряването й.
Заключителната среща ще се проведе в 16 часа. На тази срещата ще присъстват експерти от фирмата, реализирала проучванията за технически, финансови и икономически оценки и оценката на интелектуална собственост на иновативните продукти, обявени в базата данни на ОТТ.

Каним всички специалисти, работещи в областта, и заинтересовани от технологията организации да присъстват.

Покана за работна среща на 14.07.2014

От 9 до 17 часа на 14.07.14 г. ОТТ-БСУ ще се проведат работни срещи в сградата на фирма СД”ИНТИЕЛ-Тодорови и СИЕ” – Поморие. Темата на срещите ще е представяне на «Технология за производство на програмируеми и управляеми модули за управление на процеси посредством следене на температура, влажност, нива, напрежение, ток и др.» Срещите ще се проведат между специалисти на фирмата, Офиса за технологичен трансфер, разработчиците на технологията за уточняване и различни фирми в областите на проектиране и дизайн на микропроцесорни устройства, програмиране на ниско ниво за микро контролери и разработване на управляващ софтуер за персионални компютри. Целта на срещите е обсъждане на възможността за внедряването на представената технология във фирмата.
На срещата ще присъстват експерти от фирмата, реализирала проучванията за технически, финансови и икономически оценки и оценката на интелектуална собственост на иновативните продукти, обявени в базата данни на ОТТ.

Каним всички заинтересовани специалисти и фирми, работещи в областта, да присъстват.