Месечни архиви: юни 2013

Програма на конференцията „Знанието – източник на иновации”

Конференция на ОТТ, БСУ – Бургас

„Знанието – източник на иновации”

Направление „Техника и технологии“

Откриване  - 15,30 часа,  14.06.2013г., петък

Зала 221 

Научен секретар – проф. д-р Димитър Юдов

Технически секретар – гл. ас. Вл. Германов

15.30 – 15.45 – Макровизуализация на разпространението на светлината в оптично влакно, проф. д-р Ангел Тошков, БСУ

15.45 – 16.00 – Рынок редких металлов и редких земель и перпективы его развития, проф. Темирхан Жаркинбеков, Кокшетауски държавен университет „Ш. Уалиханов“, гр. Кокшетау, Казахстан

16.00 – 16.15 – Кодекси и харти в областта на ландшафтната архитектура – неформалното законодателство, доц. д-р Катинка Михова, Любима Карачева, ЛТУ

16.15 – 16.30 – Проектиране и симулация на фрикционна механична предавка, доц. д-р Радостин Долчинков, БСУ

16.30 – 16.45 – Верижно-циклоидни предавки, доц. д-р Радостин Долчинков, БСУ

16.45 – 17.00 – Приложение на зелените технологии в транспорта, доц. д-р Николина Драгнева, БСУ

17.00 – 17.15 – Определяне на енергийния потенциал на остатъчната биомаса в Агротрейд ООД с.Окоп, обл.Ямбол, доц. д-р Димитър Кехайов, АУ

17.15 – 17.30 Водородът като възобновяем източник – промишлен добив и употреба, доц. д-р Камен Сейменлийски, доц. д-р Силвия Лецковска, БСУ

17.30 – 17.45 – Методи и средства за диагностика на микропроцесорни системи, доц. д-р Стоянка Моллова, БСУ

17.45 – 18.00 – Компютърни технологии в съвремнната модна илюстрация, гл. ас д-р Яна Василева, НБУ

18.00 – 18.15 – ОТТ към БСУ – пресечна точка на бизнеса с науката, доц. д-р Евгения Николова, БСУ

18.15 – 18.30 Дискусия на тема “Знанието – източник на иновативни технологии за технологичен трансфер”

 

Направление „Информатика и компютърни науки“ 

14.06.2013 г., петък 

Начало  - 15,30 часа 

Зала 222 

Научен секретар – проф. д-р Даниела Орозова

Технически секретар – доц. д-р Веселина Жечева

15.30 – 15.45 – CW SAR Signal Model and system implementation, проф. дтн Андон Лазаров, гл. ас. д-р Димитър Минчев, БСУ

15.45 – 16.00 – Formations of information-and-communication competence of students of technical specialties, Prof. Dr. K. Berkimbaev, assoc. prof. G. Niyazova, PhD doctorant Sh. Zh.Ramankulov, PhD doctorant D.K. Berdi, International Kazakh-Turkish University named after H.A.Yasaui, Kazakhstan

16.00 – 16.15 – Модел на оптимална обучаваща система с модул за оценяване, проф. д-р Даниела Орозова, акад. Иван Попчев, Станимир Стоянов, БСУ

16.15 – 16.30 – Classification Tree and Kullback-Leibler distance based Anomaly Intrusion Detection Approach, доц. д-р Евгения Николова, доц. д-р Веселина Жечева, БСУ

16.30 – 16.45 – Intensification of the Learning Process through Self-Study Tests in Blended Learning, гл. ас д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. Ваня Ангелова Иванова, ПУ „П. Хилендарски“

16.45 – 17.00 – Академията за таланти по програмиране на една година, гл. ас д-р Димитър Минчев, БСУ

17.00 – 17.15 – Размита система за изводи, използваща модела FLQM за оценка на финансово активи, гл. ас. Пенка Георгиева, БСУ

17.15 – 17.30 – За някои аспекти на обектно-ориентираното програмиране и съвременното обучение по информатика, гл. ас. Кирил Иванов, ПУ „П. Хилендарски“

17.30 – 17.45 – За системата от учебни задачи при съвременното обучение по обектно-ориентирано програмиране, гл. ас. Кирил Иванов, ПУ „П. Хилендарски“

17.45 – 18.00 – Използване на инструменти с отворен код при съдебно техническа експертиза на дискови устройства, гл. ас. Владимир Германов, БСУ

 19.00 часа – коктейл в ресторант „България“

Конференция “Знанието – източник на иновации”

ОТТ към БСУ организира конференция на тема

“Знанието – източник на иновации”.

Конференцията ще се проведе на 14  Юни 2013 г. от 14.00 до 18.30 часа в зали 221 и 222  в сградата на БСУ – Бургас.

Мероприятието е организирано съвместно с БСУ, като част от международната научна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи“.

На конференцията са обособени две отделни секции за ОТТ-Бургас – секциите  “Техника и Технологии” и “Информатика”. В тези секции  участие са заявили представители на над 50 фирми и  висши учебни заведения  от страната и чужбина. На конференцията ще бъдат изнесени над 20 доклада доклади в областта на информатиката,  комуникациите, техниката и технологиите. Докладите ще бъдат публикувани в сборник издаден от БСУ-Бургас.

В рамките на конференцията на ОТТ-Бургас – “Знанието – източник на иновации” е организирана дискусия на тема  “Знанието – източник на иновативни технологии за технологичен трансфер”, на която да се обсъдят възможности за реализиране на определени научни разработки в практиката и да се направи контакт между представителите на бизнеса и науката.

За подробности относно програмата на конференцията посетете страницата на БСУ.

Конференцията ще завърши с коктейл, който започва в 19.00 часа  в ресторант „България“.